alikvantni dio


alikvantni dio
• aliquant part

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.